ვირტუალიზაცია

ინფრასტრუქტურის შექმნა და შემდგომი მასშტაბირება წარმოუდგენელია ვირტუალიზაციის ტექნოლოგიების გარეშე. ვირტუალიზაცია საშუალებას გაძლევთ ეფექტურად გამოიყენოთ ერთეული გამოთვლითი და შემნახველი და ქსელური რესურსები დავყოთ საჭირო რაოდენობის ინსტანციებად, რაც საშუალებას მოგცემთ გაზარდოთ სერვისების სიმჭიდროვე და დაზოგოთ, როგორც ფინანსური ასევე ინფრასტრუქტურული რესურსები.

მონაცემთა დამუშავების ცენტრებისთვის

პროპრიეტარული გადაწყვეტილებები

  • VMWare vSphere – მსოფლიო ლიდერი ვირტუალიზაციის გადაწყვეტილებებში მონაცემთა დამუშავების ცენტრებისთვის
  • Microsoft HyperV – წამყვანი ვირტუალიზაციის პლატფორმა Microsoft Windows Server-ის ბაზაზე

ღია წყარო

  • Linux KVM – Linux-ის ბირთვზე დაფუძნებული ვირტუალიზაციის პლატფორმები, როგორიცაა oVirt, PROXMOX, OpenStack და OpenNebula
  • XEN – Citrix-ის გადაწყვეტილება ვირტუალური მანქანებისა და სამუშაო სივრცეებისათვის

სამუშაო სადგურებისათვის

პროპრიეტარული გადაწყვეტილებები

  • VMWare Workstation- მსოფლიო ლიდერი ვირტუალიზაციის გადაწყვეტილებებში სამუშაო სადგურებისათვის
  • OracleVM VirtualBox – Oracle-ის გადაწყვეტილება სამუშაო მაგიდებისა და სამუშაო სადგურებისთვის